vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-180 Večkratno pojavljanje onesnaženega zraka na območju KS Majde Šilc – pobuda občinski upravi za pripravo poročila o dejanskem stanju za potrebe obveščanja občanov


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Številni občani se obračajo na člane sveta KS, da večkrat zaznavajo smrad oz. slab zrak, posebej na višje dvignjenih predelih ( Žibertov hrib, Ulica Marjana Kozine in sosednje ulice ).

Razpolagamo z informacijami, da naj bi se izvajale meritve onesnaženosti zraka. Meritve naj bi potrjevale skrb naših občanov. Zato je nujno, da jim čim prej informiramo o dejanskem stanju.

Odgovor

V okviru projekta 'Pametno mesto' zbiramo podatke o kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto na 14 merilnih mestih. Med temi sta tudi merilni mesti na Žibertovem hribu in v Žabji vasi. Podatki iz merilne kampanje v okviru projekta s področja merjenja kakovosti zraka v Novem mestu so obdelani, poročilo pa je v pripravi. Ko ga bomo prejeli, ga bomo predstavili tudi Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.

 

 

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam