vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-193 Predvideno zaprtje poslovalnice pošte v Bršljinu


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda, da se v prihodnjem letu odgovori občinske uprave na svetniška vprašanja in pobude dvignejo na višji kakovostni nivo; odgovori bi morali vsebovati navedbo predvidenih rokov izvedbe, nosilci ki bodo to izvedli itd; primer Ragovo - asfaltne površine in kakovost zraka –meritve; zadeve je potrebno konkretizirati.

Odgovor

Občinska uprava na vprašanja in pobude vedno odgovarja konkretno, kadar je to mogoče. Pobuda s strani svetnika še ne pomeni zaveze za izvedbo določenega projekta, temveč preveritev možnosti izvedbe ob upoštevanju različnih dejavnikov: proračunska sredstva, prioritete ostalih nalog in projektov, pripravljenost projekta, izvedljivost, omejitve ipd. Skladno s tem občinska uprava konkretizira tudi odgovore na svetniška vprašanja in pobude.

 

Pripravila:

Meta Retar, mag.,

vodja kabineta župana

                                    

Nazaj na seznam