vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–258 Postavitev parkovnih poti ob pločniku ob Levičnikovi cesti


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda več sokrajanov in drugih meščanov, da se ob pločniku ob Levičnikov cesti namesti nekaj parkovnih klopi.

Utemeljitev: Ta pločnik oz. nova sprehajalna pot postaja čedalje bolj priljubljena oz. obiskana. Posebej starejši sprehajalci oz. uporabniki pa potrebujejo vmes tudi počitek ali želijo na določenih delih opazovati okolico.  V delu, kjer je pločnik oz. kolesarska steza dvignjena od vozišča, bi bilo primerno namesti dve ali več parkovnih klopi. Tak predlog smo na KS Majde Šilc prejeli že vsaj od desetih sokrajanov oz. meščanov. Ker gre za poseg v območje državne ceste in je postavitev verjetno potrebna skladno z ustreznim projektom, ni primerno, da bi o realizaciji te želje odločala KS. Zato vam jo posredujemo v proučitev in realizacijo.

Odgovor

Predlog za postavitev klopi podpiramo. Vlogo za soglasje k postavitvi in načinu izvedbe bomo posredovali na Direkcijo RS za infrastrukturo v juliju 2020.

 

                            Jure Duh

        višji svetovalec za promet, SO OUD

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam