vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020–284 Sprejem nujnih ukrepov za preprečitev prekomernega hrupa na Kandijski ulici nasproti večstanovanjskih stavb št. 37, 39, 41 v Novem mestu


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Občani, ki živijo v navedenih večstanovanjskih hišah, se že več let srečujejo s prekomernih hrupom, ki je posledica očitno nestrokovne vgradnje cestnih jaškov na tej ulici. Očitne napake so se že večkrat sanirale z obložitvijo pokrovov jaškov z gumijastimi trakovi. Tak ukrep zadostuje le za nekaj dni, nato pa se hrup ponovi. Ta je še posebej problematičen ponoči za stanovalce v spodnjih delih blokov oz. večstanovanjskih stavb.

Predlagam, da se sprejmejo trajni ukrepi za preprečitev navedenega hrupa.

Odgovor

Navedena cesta R2 419/1203 je v državni lasti. Pobudo smo naslovili na DRSI z zahtevo, da zadevo sanirajo v najkrajšem možnem času in na način, da bo rešitev dolgotrajnejša.

 

 

Pripravil:                                                                                                            

Igor Tomažin                                                                                                     

Strokovni sodelavec VII/2-II – za promet                                                         

 

 

Špela Bele Zatežić

Vodja oddelka za investicije po pooblastilu

št. 1000-22/2017-40 (409) z dne 28.2.2020

 

 

Dr. Iztok Kovačič                                                                            Dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam