vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020 – 285 Ureditev območij za vrtičkarstvo v Novem mestu in morda še v nekaterih večjih naseljih naše


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Kolikor je znano je v Dolgoročni strategiji razvoja MO Novo mesto do leta 2030 oz. v Urbani strategiji MO Novo mesto zapisana zaveza, da bosta v Novem mestu urejeni dve območji za vrtičkarje. Ta zaveza je postala še bolj pomembna z vidika njene uresničitve po nastanku pandemije oz. epidemije virusa Covid 19. Občani, še posebej starejši so bili zaradi ukrepov za saniranje posledic pandemije oz. epidemije, porinjeni v osamo. Je pa že znano, da prav samota pomeni hudo posledico za zdravje ljudi. Na območju mesta obstaja kar več območij, kjer so vrtički. Večina od njih je neurejenih. Da se dajo ti urediti, imamo primere dobrih praks v drugih občinah, posebej v MO Ljubljana. Le zakaj ne ne bi bili v naši občini boljši ? Ne vidim nobenega razloga. Predlagam, da se aktivnosti izvajajo tako, da bodo vrtički v urejeni obliki na razpolago že prihodnjo pomlad. Kolikor mi je znano, je bila taka pobuda že postavljena pred leti. Dana naj bi bila tudi zaveza, da se bodo taki vrtički uredili. Obžalujem, da tega do pisanja te pobude nisem našel.

Odgovor

Urbano vrtičkarstvo je v teh turbulentnih časih zelo pomembno za zdravo življenje naših občanov, kar se zavedamo. Mestna občina Novo mesto ima v lasti eno lokacijo, ki je po OPN namenjena vrtičkom (južno od OŠ Drska), in eno lokacijo, kjer vrtički že obstajajo, vendar pa dolgoročno površina ni namenjena vrtičkarstvu (ob gradu Grm). Na ostalih lokacijah, kjer urbani vrtički obstajajo, Mestna občina Novo mesto ni lastnik zemljišč.

Nazaj na seznam