vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 356 Določitev parkirnega prostora za potrebe DU Novo mesto pred stavbo DU Novo mesto, Čitalniška 1- predlog županu


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Spoštovani gospod župan,

znana mi je ureditev dodeljevanja parkirnih prostorov  lastnikom oz. uporabnikom stavb v mestnem jedru Novega mesta v tem, da lastniki poiščejo parkirni prostor na območju mestnega jedra oz. da nimajo konkretno določenega parkirnega mesta.

Če ni možno DU Novo mesto pred stavbo na Čitalniški 1 v Novem mestu po sedanji pravni ureditvi določiti  konkretnega parkirnega mesta, se naj po potrebi spremeni sedanja pravna ureditev.

Sem samokritičen, da te dejanske potrebe kot občinski svetnik nisem podal v javni razpravi oz. v času sprejemanja veljavne pravne ureditve. Toda življenjske situacije terjajo, da se pravna ureditev če se le da, prilagaja dejanskim potrebam.

In obiskovalci DU so večina taki, da vsaj za kratek čas potrebujejo neposredno pred stavbo DU parkirni prostor. So starejši, bolni, težko mobilni in podobno.

Pri uporabi tega parkirnega prostora bi morali dopustiti ureditev, da je možno čas parkiranja označiti s pisnim obvestilom, nameščenih na vidnem mestu v avtomobilu, torej ne samo preko mobilnega telefona. Če na to ne pristanemo, iz možnosti zakonitega parkiranja izločimo določeno skupino naših šibkejših soljudi. To pa ni sprejemljivo.

Spoštovani gospod župan, to pot izbiram zato, ker druge niso bile uspešne. Teh je bilo kar nekaj. Iz DU so pisali  tako  M. Dularju, ki naj bi bil  odgovoren  na MO za parkiranje, pa g.   Golobu, pa  ge. Bjelajac. In na koncu še  direktorici Čadonič Špelič. Res da ne  konkretno glede napisa  za brezplačno parkiranje, pač pa za parkirni prostor namenjen  DU. Odziva niso prejeli, razen  računa  za 2 parkirna mesta, ki so bili primorani ga zavrniti.

Spoštovani g. župan, problem se da rešiti pozitivno za potrebe DU. Prosim vas, da zastavite svojo moralno in siceršnjo avtoriteto, da se to zgodi.

Odgovor

Parkirni režim v mestnem jedru (območja in način parkiranja) je opredeljen z Odlokom o ureditvi cestnega prometa in Odredbo o izvedbenih aktih k temu odloku. Pod enakimi pogoji kot vsa ostala društva lahko tudi Društvo upokojencev Novo mesto pridobi dovoljenje za parkiranje. Bomo pa v skladu s Prostorsko analizo dostopnosti javnih objektov,  na parkiriščih ob DU zarisali eno mesto rezervirano za invalide, v kolikor bo to z omenjeno analizo potrjeno.

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam