vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 365 Preureditev vozila Rudi


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Preureditev vozila Rudi 2, da bo prijaznejši za uporabo starejši populaciji. Avto je velik kar je v redu, a dostop je otežen (na sedeže zadaj, za voznikom). Vozilo je sedaj neuporabno. Vozniki vozijo tudi Leona in glede na to da vozijo prostovoljno, pobuda, da se jim plačilo poviša iz 5 EUR na 6 EUR.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto išče s strokovnjaki možnost predelave vozila, da bo bolj prijazno starejšim potnikom in uporabno za invalide.

 

Urna postavka voznikov vozila Leon je določena z Odredbo o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev.

 

 

 

Pripravil:

 

 

Gregor Muhič                                                                                    Brigita Železnik         

Strokovni sodelavec za mobilnost                                                     direktorica

Nazaj na seznam