vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 366 Stanje defibratorjev


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Kakšno je njihovo število, lokacije in ureditev vzdrževanja

 

Odgovor

ODGOVOR:

V prilogi prilagamo seznam AED-jev v MO NM z vsemi vzdrževalnimi  ukrepi, za katere skrbi Zdravstveni dom Novo mesto. Skrbniki AED-jev so bili določeni in pisno obveščeni z navodili o rednem pregledovanju naprav. ZD NM je za skrbnike naprav dopolnil obvestilo  o pravilnem načinu rednega vzdrževanja in obveznem trimesečnem obveščanju o stanju AED-jev. V kratkem bodo organizirali tudi kratko izobraževanje preko AV konference.

 

Pripravila:

 

po pooblastilu župana, št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

                             mag. Mateja Jerič

            vodja Urada za družbene dejavnosti                                                                   

       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                          direktorica

 

 

Priloga: seznam defibrilatorjev

Seznam kontaktnih oseb za AED-je Defibtech na področju MO Novo mesto (Javno dostopni)

 

 

OPOMBE:

  1. Defibrilator se nahaja v notranjosti objekta, pri bazenu samem.
  2. Stadion je ograjen, zato je za vstop potrebna posebna kartica, ki odpre vrata. Defibrilator se nahaja na objektu znotraj ograjenega prostora stadiona.

 

Nazaj na seznam