vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 367 Postavitev klopi ob Levičnikovi cesti


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Po enem letu, ko je občinska uprava podprla postavitev s parkovnimi klopmi ob Levičnikovi cesti ob novem pločniku oz. kolesarski stezi je sedaj eno leto poteklo in verjetno je že prišel kakšen odgovor od upravljalca cest in da se te klopi končno postavijo.

Odgovor

V okviru investicije parkovne klopi niso bile predvidene. Je pa Direkcija RS za infrastrukturo ob večnamenski poti ob Levičnikovi cesti predvidela varnostno ograjo. Dokumentacija je po naših podatkih v pregledu v službi javnih naročil. Fizična izvedba je s strani Direkcije predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

 

Pripravili:

                                                                                                                       

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam