vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 - 393 Pobuda za pričetek aktivnosti za ustanovitev Univerze za starejše Novo mesto v letu 2022


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pohvalno je, da je naša občina iz občine sledilke dobrim praksam na številnih področjih postala vodilna občina. Da je temu res tako, dokazujejo številna zelo pomembna priznanja občini in tudi tebi. Dokaz temu je tudi bolj urejena in privlačna občina.

 

Ob dolgoletnih prizadevanjih za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, ko bo z odločitvijo na današnji seji občinskega sveta z ustanovitvijo ustrezne organizacijske oz. statusne oblike  storjen nov pomemben korak na tej zahtevni poti, pa izražam prepričanje, da bi bilo prav, da se v naši občini ustanovi tudi Univerza za starejše Novo mesto.

 

Spodaj v tabeli pošiljam program Univerze za starejše RIC-a, iz katerega je razvidno, da se financira iz članarine in kotizacije uporabnikov. Zelo žalostno je, da se starejšim, ki so delali 40  in več let, ne omogoči ali ne zagotovi možnosti izobraževanja preko univerze za starejše, z ne tako velim finančnim prispevkom oz.  financiranjem programov za starejše iz občinskega proračuna. Tu mislim  o podpori javne univerze, s tem da pozabljamo na podporo k financiranju univerze za starejše.

 

Predlagam, da se v proračunu za leto 2022 zagotoviti dodatna sredstva za financiranje programov za starejše, ki pa bi moral biti kontinuirana, dolgoročna in ne kratkoročna. S tem in opredelitvijo programov v nadaljevanju ( in drugih programov ) bi  ustvarili pogoje za ustanovitev  Univerze za starejše, ki jo lahko izvajal izvaja RIC.

 

Predlagam, da OU  ( lahko tudi s pomočjo ustanovitve delovne skupine, sestavljen iz različnih strokovnjakov iz tega področja – RIC, OU MO NM, DU… ustanovi posebna delovna skupina z nalogo, da do konca oktobra tega leta pripravi vse potrebno za pričetek delovanja Univerze za starejše z začetkom leta 2022.

 

Odgovor

Univerza za starejše (do leta 2015 Univerza za tretje življenjsko obdobje - U3O) je pričela pod okriljem RIC-a Novo mesto s svojim delovanjem pred 21. leti oz. leta 2000. V zadnjih letih se število članov giblje med 300 in 400. Mnogo je namreč starejših, ki so zaključili aktivno delovno dobo, si pa želijo ohranjati vitalnost, pridobivati nova znanja, prenašati svoje izkušnje na druge in poskrbeti za kvalitetno starost in narediti nekaj zase in za širšo družbo.

Univerza za starejše ni ustanova ali institucija, je prostovoljno izobraževalno gibanje, kjer lahko člani pod vodstvom strokovnih in izkušenih delavcev RIC-a svoje želje po druženju, učenju, ustvarjanju in osebnostni rasti izpolnijo preko različnih dejavnosti, ki potekajo v obliki krajših ali daljših tečajev, delavnic, predavanj.

Namen univerze je, da se njeni člani - upokojenci - združujejo, izobražujejo, ustvarjajo in osebnostno rastejo, s tem pa ostanejo aktivni. Ponudba mora vključevati pestre programe, ki so zasnovani in oblikovani na osnovi želja članov in dolgoletnih izkušenj zaposlenih na RIC-u.

Do konca septembra 2021 imajo upokojenci možnost brezplačnega vključevanja le v aktivnosti projekta Večgeneracijski center,  saj razpisi MIZŠ v zadnjih letih ne dajejo možnosti vključevanja upokojencev v razpisane programe (le-ti so namenjeni le brezposelnim in zaposlenim.

Univerza za starejše se financira iz članarine v višini 15 € letno ter kotizacij za posamezne programe. MONM je v letu 2020 za programe Univerze za starejše zagotavljala sredstva v višini 500,00 EUR.

Čeprav je proračun za leto 2022 že sprejet, bomo preučili možnost sofinanciranja tega programa tudi v naslednjem letu.

 

 

           

Pripravila:

 

po pooblastilu župana, št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

                             mag. Mateja Jerič

            vodja Urada za družbene dejavnosti                                                                   

       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                          direktorica

Nazaj na seznam