vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 - 395 Pobuda za sofinanciranje optimalne ureditve ekoloških otokov – prostorov za posode za komunalne in druge odpadke


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Novomeška Komunala z uvajanjem številnih kakovostnih storitev večkrat kaže pot ostalim komunalnim organizacijam, kako je treba dobro delati. Na to smo lahko uporabniki in lastniki ponosni. 
Menim pa, da je nastopil čas, da bi se dalo urejanje ekoloških otokov nadgraditi s še bolj primerno ureditvijo – izgradnjo nadstreškov, zaklepanjem pred neupravičeno uporabo odpadkov, razmetavanjem odpadkov iz posod, s čimer se onesnažuje okolica hiš in blokov. 
V nekaterih KS so s tako ureditvijo ekoloških otokov že začeli lastniki v večstanovanjskih stavbah, ponekod naj bi tako ureditev sofinancirale KS. Prav bi bilo, da bi se to za potrebe izgleda mesta urejalo enotno, posredno ceneje in pod enakimi pogoji. 
Zato predlagam, da kot deležnik v Komunali Novo mesto preko pristojnih poti dosežete, da bi se v sofinanciranje in enotno urejanje vključila Komunala ali pa se za ta namen namenijo sredstva v občinskem proračunu. 

 

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto sprejema pobudo in obenem pojasnjuje, da javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. v okviru izvajanja gospodarske javne službe vsako leto uredi približno 50 lokacij, s čimer vzpostavljamo osnovno raven ureditve zbirnih mest. Za samo izvajanje gospodarske javne službe prevzemanja in zbiranja komunalnih odpadkov je najpomembnejše, da so ta zbirna mesta na primernih lokacijah, da je podlaga utrjena in urejena.

 

Naš cilj je, da bomo v prihodnosti zbirna mesta nadgradili tako, da bodo do uporabnikov še prijaznejše, predvsem pa da bodo ustvarjale lepšo podobo urejenega urbanega okolja.

 

 

Pripravila:

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

 

Nazaj na seznam