vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 407 Posedanje cestišča zaradi prekopov oz. preplastitev


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Zadovoljstvo, da se izvajajo preplastitve vendar je na področju ulic v mestu veliko primerov posedanja zaradi prekopov. Pobuda,  da občinski uslužbenci to pregledajo in opozorijo koncesionarje, da zadeve popravijo. Nekaj primerov v mestu je res nevarnih in prioritetnih z vidika varnosti kolesarjev in skirojev. 

Odgovor

V kolikor zaznamo sami ali nas na neustrezno sanirane prekope opozorijo občani, o tem takoj obveščamo koncesionarja. V primeru neodzivnosti izvajalca prekopov pa o tem obvestimo občinski inšpektorat.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam