vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 423 Pitna voda v Petelinjeku


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Iz Petelinjeka prejel informacije, da ta del ni urejen s pitno vodo kot drugod in da še vedno niso priključeni na sistem hidravličnih izboljšav in vprašanje ali je to res ter pobuda da se to uredi.

Odgovor

Po podatkih upravljavca je oskrba z vodo na območju Petelinjeka ustrezno urejena. Vodovod v Petelinjeku ni bil predmet projekta Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Območje je del vodovodnega sistema Brusnice. Zaradi tlačnih razmer Petelinjeka ni možno oskrbovati iz vodovodnega sistema Stopiče, ki pa je bil predmet projekta Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.  

 

Pripravili:

 

Urška Ožbolt

podsekretarka za investicije in komunalne zadeve

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

Nazaj na seznam