vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 424 Pobuda županu in OU, da naša občina prevzame spodnji primer dobre prakse še kakovostnega obveščanja občanov o pomembnih planiranih ali projektih v izvajanju


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

V naši občini se izvajajo številne oblike obveščanja občanov o začetih projektih, začetih gradnjah in drugih pomembnih dogodkih.

Med potovanjem po sosednji državi sem opazil primer obveščanja, prikazan na zgornji fotografiji. Take fotografije so na velikih panojih v krožiščih. Menim, da gre za prijazen pristop na področju obveščanja občanov in drugih. Zato predlagam, da ga uvedemo tudi v naši občini. Predlagam, da bi na takem ali podobnem panoju navedli še nekaj dodatnih podatkov kot na primer v prikazanem primeru: planiran začetek in konec gradnje, lokacijo in podobno glede na vsebino projekta.  

V nadaljevanju je fotografija o enakem obveščanju o stanju pomembnih projektov ene izmed občin v sosednji državi.

Odgovor

S pobudo se strinjamo, v preteklosti smo k tovrstni predstavitvi projektov že pristopili. Vizualizacije projektov uporabljamo tako pri digitalnem komuniciranju, kot tudi na fizičnih plakatnih mestih – nekaj akcij smo imeli na jumbo plakatih in tam-tam plakatih, pri prenovi Glavnega trga pa smo se poslužili tudi vizualizacij na gradbišču. Načrtujemo, da bo predstavitev projektov na gradbiščih v prihodnje stalna praksa.

 

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana

Nazaj na seznam