vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0005/2022 - 517 Predlog za pričetek postopkov za določitev travnatih površin med VDC in šmihelskim pokopališčem za nastanek parka


Datum: 07. 07. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

V zadnjih mesecih sem prejel več predlogov sorodnikov, ki imajo svoje varovance v VDC Novo mesto in v oskrbi v DSO  Novo mesto, da bi travnik, ki meji na objekte VDC in v podaljšku na DSO Novo mesto, da se te površine namenijo za nove parkovne površine.

Predlagatelji svoje pobude utemeljujejo s tem, da tako VDC in DSO nimata zadostnih površin za sprehajanje oskrbovancev oz. stanovalcev doma. Obiskovalci praktično nimajo kam s svojimi sorodniki, ki jih pridejo obiskati.

Dejansko so funkcionalne površine obeh zavodov resnično premajhne. Kolikor mi je znano, so te površine v državni lasti in bi jih občina lahko s prenosom pridobila v svojo last. Sprememba teh površin v park ne bi terjala večjih finančnih sredstev, bi pa nedvomno pomenila bistven dvig kakovosti življenja prebivalcev v obeh zavodih, zaposlenim pa bi omogočila večje možnosti pri izvajanju terapevtskega dela.

Ob proučitvi tega predloga ponovno predlagam, da bi veliko pomanjkanje parkirnih prostorov pri obeh zavodih reševali z ureditvijo parkirnih prostorov med Šmihelsko cesto in železnico.

Odgovor

Občinski prostorski načrt  v enoti urejanja prostora NŠM_04, kjer so površine raznolikih namenskih rab namenjene za VDC in DSO, že danes omogoča ureditev zelenih parkovnih površin, prav tako na površinah ob šmihelskem pokopališču. Ker gre za državni instituciji, ki imata ta zemljišča delno že v upravljanju, del pa jih lahko za lastne potrebe pridobita od države, bo MONM pobudo za ureditev dodatnih parkovnih površin naslovila na njiju. Ravno tako je na površinah med železnico in Šmihelsko cesto že dopustno urejati parkirne površine, realizacija pa je predvidena v sklopu izgradnje obvoznice Šmihel.

 

3.png2.png

 

 

1

 

 

Pripravili:

Mojca Tavčar,

Vodja Oddelka za okolje in prostor

 

Meta Retar Kramar, mag.                                            dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za družbene dejavnosti                           v. d. direktorice                                                                                                                  

 

Nazaj na seznam