vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2022 – 543 Pobuda županu, da prioritetno odredi vse potrebno, da se ulica Ob potoku v Novem mestu uredi za normalno uporabo


Datum: 06. 10. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

V zadnjih mesecih je več ogorčenih občanov, ki živijo v ulici Ob potoku v Novem mestu, zaprosilo, da dam kot občinski svetnik pobudo, da se na tej ulici takoj prične z ukrepi, ki bodo sanirali nevzdržno in izjemno nevarno prometno stanje za tamkajšnje stanovalce in številne druge uporabnike te ulice. 

Ob tem so poudarjali, da so dodatno ogorčeni tudi zato, ker jim pristojni, ki so jim v zadnjih letih že večkrat v pisni obliki  posredovali podroben opis nevzdržnih težav, odgovora pa niso prejeli. Pri tem so navedli tako organe KS kot sodelavce v OU MO Novo mesto.

Utemeljitev pobude:

Krajani ulice Ob potoku so prepričani, da je potrebno razširiti  problematične  odseke ceste in to opremiti z javno razsvetljavo.

Nevzdržno stanje se vsako leto slabša. Vozišče ulice je zelo ozka, primerna samo za eno vozilo, ulica je ovinkasta, nepregledna, z desne strani se udira, spodaj pa je globel. V kratkem se lahko pričakuje tudi udor ceste, saj je opazno povečan promet, tudi težjih vozil. Za težja vozila ulica sploh ni uporabna. Dostop do hiš v primeru požara s cisterno ni mogoč. Hiše ob tej cesti nimajo internetne povezave, svoje smeti morajo odnašati v okrog km oddaljene posode za odpadke. Komunalno vozilo po tej ulici zaradi njene ozkosti in poškodb ni možen.

Prav tako je v zadnjem letu  opaziti povečan obseg sprehajalcev, ljudi s psi, mladih mamic z vozički, kolesarjev, motornih koles, traktorjev s prikolicami, kombiniranih vozil. Srečanje dveh vozil je nemogoče, kar predvsem za starejšo populacijo predstavlja velike težave, saj je vzvratna vožnja po ovinkasti cesti praktično nemogoča. V zadnjem času je tudi povečan obseg intervencijskih vozil, katera se po omenjeni cesti ne morejo voziti, zato  uporabljajo pot skozi gozd, kar predstavlja veliko časovno oviro. Prav tako je otežkočeno zimsko pluženje snega, smetarsko vozilo nima dostopa. Pozimi postanejo v primeru snega razmere še bolj nevzdržne. Vožnja po tej ulici je nevarna za

Spoštovani gospod župan, predlagam vam, da si ulico osebno ogledate. Po mojem poznavanju občinskih ulic oz. cest, gre v tem primeru zelo verjetno za najslabše urejeno ulico v občini, še posebej pa v mestu Novo mesto. Ulico je treba prioritetno urediti za varno uporabo. Tamkajšnji zapostavljeni prebivalci tega dela Novega mesta na to čakajo že več kot dvajset let. Verjamem, da jih ne boste pustili več čakati. Prilagam nekaj fotografij te ulice oz. ceste. 

 

Odgovor

Seznanjeni smo s problematiko prometne ureditve ulice Ob potoku. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Gotna vas bomo v naslednjem letu pripravili Projektno nalogo za ureditev ceste JP 799 201 in 799 202, od priključka  z državno cesto 0256 do hišne številke ulice Ob Potoku 43. Le ta bo podlaga za razpis izbora izvajalca projektne dokumentacije in za nadaljnjo izvedbo investicije v sodelovanju s KS Gotna vas.

 

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                               dr. Jana Bolta Saje

            vodja Urada za prostor in razvoj                                      v.d. direktorica

Nazaj na seznam