vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0027/2023-96 Realizacija svetniških pobud – klopi ob Levičnikovi cesti


Datum: 13. 07. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Svetniki dajejo pobude in vprašanja, nato pa pridejo odgovori, vendar se ne spremlja realizacija in ena izmed takih stvari je zadeva izpred dveh let, da bi se ob pločniku na Levičnikovi cesti postavile dve klopi, da bi se lahko sprehajalci spočili; rečeno je bilo, da je bilo posredovano upravljalcu ceste. Tudi prva brežina na Levičnikovi je slabo vzdrževana; preredka košnja trava in je grdo za videti; pobuda torej da se postavi dve klopi in da se preveri ali se nivo vzdrževanja ob tej cesti lahko izboljša.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

S krajevno skupnostjo bomo skupaj proučili in poiskali primerno lokacijo za umestitev parkovnih klopi. Pobudo za boljše vzdrževanje brežine ob državni cesti smo posredovali koncesionarju za vzdrževanje državnih cest. Košnja brežine ob Levičnikovi cesti se tako izvaja pogosteje, in sicer trikrat letno.

 

 

Pripravila:                                                                               

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                              dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam