vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0030/2023-109 Pobuda za reševanje pregostega prometa iz Dolenjske proti Ljubljani


Datum: 05. 10. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda, da župan in sodelavci zahtevajo od države, da enakovredno začne reševati pregost promet tudi z Dolenjske  smeri po avtocesti; govori se le o primorski in štajerski avtocesti, ampak tudi iz dolenjske se promet zaustavi pri Grosupljem; zadnji smo dobili avtocesto, nimamo vzporedne ceste, slaba železniška povezava; po napovedih naj bi se odpirala t. i. vrata za Bosno in Srbijo pri vstopu v EU; pobuda da se župani organizirajo in se pripravi ustrezna in pravočasna dokumentacija.

Odgovor

Z regionalnimi prometnimi povezavami, med katere sodi tudi dolenjska avtocesta, upravlja država, ki smo jo v preteklem desetletju že spodbujali k primarni rešitvi razbremenitve avtocestnega vozlišča pri Novem mestu z gradnjo 3. razvojne osi. Odsek 3. razvojne osi med avtocestnim priključkom Novo mesto–vzhod in Osredkom namreč že dalj časa predstavlja prvo razvojno prioriteto Jugovzhodne Slovenije, na Mestni občini Novo mesto pa bomo še naprej njeni zagovorniki v lokalnem okolju in bomo DARS spodbujali k čimprejšnjemu začetku gradnje. Enako tvorno smo s ciljem izboljšanja železniške povezave in preusmeritvi motornega prometa na železnice sodelovali tudi z župani regije in nekdanjim Ministrstvom za infrastrukturo RS, ko smo podpisali Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb. S tem smo se zavezali k doseganju ciljev, kot so modernizacija železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov, pri čemer smo prejeli tudi podporo hrvaške in slovenske vlade. Kot smo sodelovali z državo do sedaj pri prej omenjenih projektih, nameravamo naše stališče enako zastopati tudi v prihodnje in na srečanjih s ključnimi ministrstvi izpostaviti trenutno in bodoče predvideno prometno stanje na državnih cestah, ki tečejo skozi našo občino, vključno z dolenjsko avtocesto.

 

 

Pripravila:

Saša Sršen,

višja svetovalka za odnose z javnostmi

 

Monika Gabrič Simon,

vodja Kabineta župana po pooblastilu št.

1000-0009/2018-65

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam