vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-00030/2023-110 Pobuda, da se v projekte vključijo tudi krajinski arhitekti


Datum: 05. 10. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

V njihovi KS se je končal projekt obnove Ragovske ulice in Jakčeve ulice; pridobivajo se zemljišča kar je zelo težko; Ulica Marjana Kozine - projekt se pripravlja; ugotavljajo da vse lepo poteka ampak v cilju še bolj urejenega in lepega mesta pobuda, da se pri izdelavi škarp in kamnitih opor pri izdelavi projektov vključijo tudi krajinski arhitekti; to sicer nekoliko več stane ampak v izogib betonski škarpi v Ločni bi to bilo potrebno narediti; pobuda torej da se vključijo v projekte v mestu in izven tudi krajinski arhitekti z namenom še lepšega mesta.

Odgovor

Pobudo sprejemamo in bomo v bodoče še bolj pozorni na to. Sicer pa MONM v projektne naloge, glede na vrsto gradnje, ki naj bi se izvajala, že vključuje zahteve po izdelavi krajinskih načrtov in v razpisnih pogojih za izdelavo projektne dokumentacije zahteva, da je v projektno skupino izdelovalca vključen tudi krajinski arhitekt.

 

Pripravila:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam