vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zagotovitev obljubljenih nadomestnih prireditvenih prostorov v času prenove mestnega jedra


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda za zagotovitev nadomestnih prireditvenih prostorov v mestnem jedru v času njegove prenove (npr. Frančiškanski trg, Florjanov trg, površine okoli muzeja). Obljuba občine za nadomestne prireditvene prostore je bila dana že leta 2015, realizacija tega pa bi pomenila življenje v mestnem jedru tudi v času njegove prenove

Odgovor

Pobudo smo sprejeli in začeli postopek evidentiranja stanja glede osnovne infrastrukture, ki je potrebna za organizacijo dogodkov. Tako bomo pripravljeni, da vsem tistim, ki se na nas obrnejo za uporabo teh lokacij, lahko svetujemo, kaj jim je na voljo, kot to rutinirano počnemo za ostale, vsem že dobro znane lokacije.

 

Pripravila:

Sara Drašković

vodja kabineta župana

 

 

 

Gregor Macedoni

župan

Nazaj na seznam