vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Semaforizacija križišča na Belokranjski cesti


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda v imenu KS Gotna vas za postavitev semaforja na državni cesti G2-105/0256 na belokransjki cesti pri trgovini Mercator, ki je že bil predviden v prvotnih planih, vendar kasneje umaknjen.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je že pristopila k izvajanju ukrepov za ugotavljanje upravičenosti postavitve semaforizacije na omenjenem križišču.

 

 

 

Mag. Janez ZORE

PODSEKRETAR

 

Mag. Jože KOBE

VODJA URADA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam