vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odstranitev več klopi okoli gradu Grm v Novem mestu


Datum: 15. 12. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje - razlog za odstranitev klopi okoli gradu Grm, kdaj lahko pričakujemo namestitev novih, nadomestnih in če to ni predvideno dajem pobudo, da se to izvede ter ohrani vrednost in uporabnost parka.

Letos poleti so v celoti odstranjene vse, sicer nepoškodovane, redno uporabljane klopi za sprehajalce na Grmu in ob peš poti, ki so se nahajale v urejenem parku z bogato zasaditvijo dreves pred gradom Grm, zlasti okoli okrasnega bazena, ob poteh po parku in so zagotavljale počitek na sončni, južni strani in pogled proti jugu in proti JZ. Sprašujem razlog za odstranitev, kdaj lahko pričakujemo namestitev novih, nadomestnih in če to ni predvideno dajem pobudo, da se to izvede ter ohrani vrednost in uporabnost parka.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ni bila obveščena o razlogih, zakaj so bile klopi na območju gradu Grm odstranjene in nima direktnega vpliva za novo namestitev klopi, ker je zemljišče v lasti Republike Slovenije. Pobuda za namestitev novih klopi bo posredovana lastniku zemljišča.

 

Pripravila: 

Simona Pavlič,                                                                                  

višja svetovalka              

 

mag. Jože Kobe                                                                        dr. Vida čadonič Špelič

vodja urada                                                                        direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam