vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Nove hitrostne cestne ovire na Belokranjski cesti, Novo mesto


Datum: 22. 05. 2017
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje, ali gre na Belokranjski cesti za načrtovane nove hitrostne cestne ovire ali za nekvalitetno polaganje asfaltne prevleke, kdo je bil nadzorni organ in kaj bo MO NM naredila, da se v bodoče takšne napake ne ponavljajo. 

Ob obnovitvenih delih na Belokranjski cesti v Novem mestu marca 2017 in asfaltiranju posameznih delov cestišča je nastalo več zaporednih vzboklin.

Odgovor

Vprašanje svetnika je občinska uprava posredovala na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je upravljavec omenjenega odseka. Po prejemu odgovora bomo informacijo posredovali Občinskemu svetu.

 

 

Pripravil:

Jure Duh                                                                                                  

višji svetovalec                                                                         

 

Miloš Dular                                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

podsekretar – pomočnik vodje                                                         direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam