vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Razpis za direktorja, spletnih strani in nakup nujne opreme za sodobne predstave Zavoda Novo mesto


Datum: 30. 06. 2017
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje organom Zavoda Novo mesto in ustanovitelju:

-        kdaj bo začet postopek javnega razpisa za direktorja in kdaj pričakujemo imenovanje,

-        kdaj lahko pričakujemo postavitev nove spletne strani,

-        za kakšne namene se porabljajo v letu 2017 pridobljena sredstva od najemnin in oddaje prostorov za

         komercialne namene tretjih,

-        ali in katero opremo za delovanje velike dvorane zavod načrtuje in kdaj bo ta nabavljena?

Obrazložitev:

Odlok o Zavodu Novo mesto bo 1.9.2017 veljal 1 leto. Ustanovitelj po mojih podatkih doslej ni objavil  razpisa za direktorja.

Zavod nima direktorja, nima spletne strani in nima nujno potrebne opreme za sodobne dramske, plesne, multimedijske predstave. Javnost obvešča preko starih spletnih strani Agencije za šport in KCJT. S tem se ustvarja zmeda. Zavod stavbo KC Janeza Trdine trži – oddaja v najem in oddaja za potrebe komercialnih prireditev. Iz navedenih najemnin in oddaje prostorov tretjim nastaja določen prihodek, ki se lahko nameni samo za potrebe razvoja kulture.

Odgovor

-       Javni razpis bo objavljen v začetku meseca julija. Predhodno bo razpisno dokumentacijo obravnavala in potrjevala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo tudi vodila postopek javnega razpisa. Skladno z 2. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino (DUL, 35/16) bo direktorja zavoda imenoval predvidoma na septembrski seji Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

-       Glede na to, da je Zavod Novo mesto sprejel vse potrebne akte za nemoteno delovanje zavoda, bo sedaj vzpostavitev nove spletne strani njegova prednostna naloga.

-       Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino zavod sredstva, pridobljena od najemnin in oddaje prostorov, uporablja za razvoj dejavnosti, iz katere je sredstva pridobil.

-       V letu 2017 ni predvidenih večjih nakupov opreme v dvorano. Nakup opreme bo ena od prednostnih nalog novega vodstva zavoda.

 

Pripravila:                                                        

Ivica Menger

višja svetovalka

 

dr. Jana Bolta                                                                                  dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                         direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam