vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
21.03.2024 901-0001/2024-216 Dostop do kmetijskih zemljišč Marko Dvornik Urad za infrastrukturo
05.10.2023 902-0030/2023-127 Prometna ureditev in umestitev naselja Podbreznik Marko Dvornik Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
11.03.2021 900-0001/2021 - 344 Pobuda za postavitev GoNM postaj na železniških postajah Marko Dvornik Urad za razvoj in prostor
17.12.2020 900-19/2020 – 319 Projekti krajevnih skupnosti v 2018-2020 Marko Dvornik Urad za družbene dejavnosti
13.07.2020 900-10/2020–274 Izboljšanje promete varnosti na Straški cesti Marko Dvornik Urad za razvoj in prostor
13.07.2020 900-10/2020–273 Objava člankov iz Glasila NM na spletu Marko Dvornik Kabinet župana
09.07.2020 900-10/2020–272 Varnost v občini Marko Dvornik Direktorica občinske uprave
11.07.2019 9001-6/2019-134 Izgradnja in ureditev novega križišča »pri tabletki« Marko Dvornik Urad za razvoj in prostor
17.01.2019 9001-1/2019-13 Izboljšanje cestne ureditve na križišču železniške proge pri podjetju Makoma v Bršljinu Marko Dvornik Urad za razvoj in prostor
17.01.2019 9001-1/2019-12 Elektronsko vlaganje pisnih pobud in vprašanj Marko Dvornik Kabinet župana
22.11.2016 Odvodnjavanje na parkirišču na Straški cesti Marko Dvornik Urad za gospodarske javne službe
22.11.2016 Narodni dom Marko Dvornik Kabinet župana
07.09.2015 Sprememba linije MPP v obračališču Podbreznik Marko Dvornik Urad za gospodarske javne službe
07.09.2015 Izpostavitev javnih razprav na spletnem mestu MO Novo mesto - novomesto.si Marko Dvornik Kabinet župana
21.04.2015 Objava časovnice ob odprtju vodarne Marko Dvornik Urad za gospodarske javne službe