vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-216 Dostop do kmetijskih zemljišč


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za infrastrukturo
Svetniška skupina: Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Svetnik: Marko Dvornik

Pobuda

Od spremembe prometne ureditve v Bršljinu, ko je de ulice Velika Bučna vas (izvoz iz Andrijaničeve proti Cesti Brigad) postala enosmerna za ves promet, je za prebivalce Male Bučne vasi, ki imajo kmetijska zemljišča ob ulici Stare pravde, postal dostop do kmetijskih zemljišč nesorazmerno otežen, saj morajo s kmetijsko mehanizacijo opraviti dolgo krožno pot od Andrijaničeve (Hofer) do ulice V Brezov Log (Policija) in nazaj do ulice Stare Pravde. Predlagam, da se del ulice Velika Bučna vas od križišča Ceste Brigad do Andrijaničeve prometno spremeni, in sicer da se uvede izjema za traktorje in kmetijske stroje in za te vrste vozil dovoli dvosmerni promet. Teh vozil ni veliko, bi pa s tako ureditvijo spoštovali zgodovinski dogovor z lastniki zemljišč, da bodo imeli nemoten dostop do svojih kmetijskih parcel, ki sedaj sicer obstaja, a je močno otežen. Za boljšo ilustracijo prilagam potek prometne navigacije od omenjenega križišča do kmetijskih zemljišč https://maps.app.goo.gl/bDehF9VZuYL2YtsB8

 

Odgovor

O zavezujočem pisnem dogovoru za dostop do kmetijskih parcel nismo seznanjeni. V kolikor dogovor obstaja bomo proučili možnost izvedbe skladno z dogovorjenim, zato vas prosimo, da nam dogovor posredujete.

 

 

Pripravila:

                      

Klemen Beličič

strokovni sodelavec za promet in mobilnost

 

Jure Duh                                                                                                    dr. Jana Bolta Saje

višji svetovalec za promet                                                                  direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam