vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev peš poti skozi gozd Portoval


Datum: 31. 05. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Ivana Kralja
Svetnik: Vesna Vesel

Pobuda

Pobuda za ureditev peš poti, ki vodijo skozi gozd Portoval.

Nekaj poti je neprehodnih, saj so zasute z odpadnim drevjem, zato pobuda, da se to počisti in ponovno omogoči prehod uporabnikom gozda.  

Odgovor

Mestna občina Novo mesto pripravlja projektno dokumentacijo za izgradnjo »Pešaško-kolesarske poti Portoval v Novem mestu«. Na podlagi izdelane dokumentacije bo Mestna občina Novo mesto najprej uredila lastniška razmerja. Sledila bo izvedba poti, ki jih bo tudi vzdrževala.

 

Pripravil:

Aleš Berger

višji svetovalec

 

 

Miloš Dular

Vodja Oddelka za promet                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam