vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Termin sej Občinskega sveta in pomembnejših občinskih dogodkov


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Lista Ivana Kralja
Svetnik: Vesna Vesel

Pobuda

Pobuda za pripravo koledarja termina sej Občinskega sveta in pomembnejših dogodkov, ki jih organizira občina (npr. ob občinskem prazniku in drugi pomembni dogodki v MO NM).

Odgovor

1. Za leto 2017 so okvirno predvideni termini sej Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:

Občinski praznik: 7. april 2017: podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto

22. seja:          25. maj 2017,

23. seja:          6. julij 2017 (varianta: 13. julij 2017),

24. seja:          28. september 2017,

25. seja:          26. oktober 2017,

26. seja:          30. november 2017,

27. seja:          21. december 2017.

 

2. Napovedi dogodkov v Mestni občini Novo mesto so že doslej redno objavljene na spletni strani Mestne občine Novo mesto na povezavi novomesto.si (tedenski napovednik) ter na http://visitnovomesto.si/jantar/prireditve-in-festivali/ (dolgoročneje načrtovani pomembnejši dogodki).

S prenovo spletne strani Mestne občine Novo mesto, ki poteka, bo omogočen enostavnejši, preglednejši in hitrejši dostop tudi do tovrstnih informacij.

 

Pripravil:

Darko Habjanič                                                                                                   Sara Drašković

višji svetovalec za občinski svet                                                                  vodja Kabineta župana

 

Nazaj na seznam