vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
31.05.2018 Zagotovitev sredstev v letošnjem proračunu občine za investicijska in vzdrževalna dela na OŠ Center Mag. Miroslav Berger Urad za razvoj in prostor
22.03.2018 Razširitev ceste na Grabnu proti vasi Krka za ureditev peš in kolesarske poti Mag. Miroslav Berger Urad za razvoj in prostor
22.01.2018 Uvedba sistema parkiranja z namestitvijo parkirne ure za parkiranje do dveh ur na parkirišču Kandija Mag. Miroslav Berger Urad za razvoj in prostor
22.01.2018 Preučitev možnosti znižanja cene parkiranja v MO NM Mag. Miroslav Berger Urad za razvoj in prostor
22.11.2017 Rebalans proračuna za leto 2017 Mag. Miroslav Berger Kabinet župana
21.11.2017 Ureditev javne razsvetljave in izgradnja pločnika v naselju Krka v letu 2018 Mag. Miroslav Berger Urad za razvoj in prostor
13.02.2017 Tretja razvojna os Mag. Miroslav Berger Urad za razvoj in prostor
22.11.2016 Prijava podjetnikov na javni razpis Razvojnega centra za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti Mag. Miroslav Berger Urad za razvoj in prostor
22.11.2016 Izgradnja nadstrešnice pri OŠ Center Mag. Miroslav Berger Kabinet župana
18.10.2016 Zamenjava azbestnih cevi v okviru projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« Mag. Miroslav Berger Urad za razvoj in prostor
18.10.2016 Prijava podjetnikov na javni razpis Razvojnega centra za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti Mag. Miroslav Berger Urad za družbene dejavnosti
05.07.2016 Ureditev pešpoti ob reki Krki Mag. Miroslav Berger Urad za gospodarske javne službe
05.07.2016 Ureditev peš prehoda med Zdravstvenim domom Novo mesto in Lekarno Mag. Miroslav Berger Urad za gospodarske javne službe
18.04.2016 Ureditev nadstreška pri vhodu v OŠ Center in osvetlitev prostora pred šolo Mag. Miroslav Berger Urad za razvoj in prostor
14.12.2015 Nepokrit vhod v OŠ Center Mag. Miroslav Berger Urad za družbene dejavnosti
14.12.2015 Brezplačno parkiranje v prvi uri na novem parkirišču ob Zdravstvenem domu Novo mesto Mag. Miroslav Berger Urad za gospodarske javne službe
02.11.2015 Povračilo plačila kotizacije za Evropsko košarkarsko prvenstvo Mag. Miroslav Berger Urad za finance in splošne zadeve