vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev javne razsvetljave in izgradnja pločnika v naselju Krka v letu 2018


Datum: 21. 11. 2017
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Vprašanje (ustna in pisna pobuda):

Pobuda, da se v finančnem načrtu za leto 2018 predvidi potrebna finančna sredstva za ureditev (dokončanje) javne razsvetljave in izgradnjo pločnika v naselju Krka v letu 2018.

Cesta do naselja Krka se je zaradi prometnih zastojev v mesto spremenila v obvoznico za smer Mali Slatnik in dalje. Cesta je ozka, neosvetljena in brez pločnika, zato je za pešce življenjsko nevarna (še posebej za šolarje).

Odgovor

Javna razsvetljava bo predvidena v programu investicij  za leto 2018.

 

 

Miloš Dular,

vodja oddelka

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam