vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Rebalans proračuna za leto 2017


Datum: 22. 11. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Vprašanje, ali v letu 2017 ne bo več rebalansa proračuna, ali bo v letu 2017 ponovno prišlo do nerealiziranih projektov in programov ter kakšna bo zaradi nerealizacije višina neizkoriščenih prihodkov?                                  

Odgovor

Na vprašanje je na seji odgovoril župan mag. Gregor Macedoni (rebalans proračuna za leto 2017 in sprememba proračuna za leto 2018 bo na dnevnem redu 26. seje Občinskega sveta MO NM, predvidoma dne 16.11.2017 (oziroma 23.11.2017), za vse tiste vsebine, ki se zaradi dinamike iz leta 2017 premikajo v leto 2018).

Nazaj na seznam