vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Preučitev možnosti znižanja cene parkiranja v MO NM


Datum: 22. 01. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Pobuda za preučitev možnosti znižanja cene parkiranja v MO NM.

Iz poročila Nadzornega odbora MO NM je razvidno, da občina plačuje za najem parkirišča v Kandiji 2.000 eur/mesec. Iz naslova parkiranja iz tega naslova pa je v letu 2015 iztržila 2.231 eur. Glede na to, da je cena parkiranja primerjalno skoraj dvakrat višja kot v Ljubljani, predlog za podano pobudo.

Odgovor

Ceno parkiranja v Mestni občini Novo mesto določata Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/15, 19/16, 23/16, 4/17 in 15/7) in Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 45/16, 1/17, 15/17 in 21/17).

Glede na trenutne okoliščine menimo, da je cena parkiranja primerna.

 

Miloš Dular

vodja oddelka

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

direktorica občinske uprave

 
 

Nazaj na seznam