vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Povračilo plačila kotizacije za Evropsko košarkarsko prvenstvo


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Vprašanje, ali je bilo s strani občine kaj storjenega za povračilo sredstev plačila kotizacije Evropskega košarkarskega prvenstva?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je skupaj s Košarkarsko zvezo Slovenije pristopila k izvensodnemu, sporazumnemu in hitremu reševanju nastale situacije. Za ta namen sta stranki soglasno imenovali pravnega strokovnjaka, ki bo po preučitvi pogodbe, obstoječe dokumentacije in znanih dejstev podal predlog sporazumne rešitve.

Pripravila:

 

Monika Mežan,                                                                                                 

podsekretar za splošno pravne zadeve                                                            

 

Katarina PETAN,

VODJA URADA

                                                                                                  dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

                                                                                               DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam