vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Nepokrit vhod v OŠ Center


Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Pobuda za ureditev nepokritega vhoda v OŠ Center. Problem se pojavi predvsem, ko dežuje oziroma ob slabem vremenu, ko otroci čakajo zunaj na prevoz. Problem ni nov, zato prošnja, da se vhod nadkrije še pred prihodom zimskega obdobja.

Odgovor

Projekt nadkritja vhoda v garderobe za učence OŠ Center je v fazi zbiranja ponudb za izvedbo, ki jih pridobiva OŠ Center. Na podlagi zbranih ponudb bomo izbrali najugodnejšega izvajalca s katerim bomo dorekli natančen časovni termin izvedbe. V MO NM in v OŠ Center želimo, da bi prišlo do postavitve nadstreška v najkrajšem možnem času.

 

Aleš Berger

podsekretar za mladino

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič,

direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam