vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Brezplačno parkiranje v prvi uri na novem parkirišču ob Zdravstvenem domu Novo mesto


Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Pobuda za brezplačno parkiranje v prvi uri na novem parkirišču ob Zdravstvenem domu Novo mesto.

Odgovor

Parkirne površne namenjene kratkotrajnemu parkiranju opredeljujeta Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestni občini Novo mesto in Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Parkirni prostori ob Zdravstvenem domu Novo mesto spadajo v 2. tarifni razred. Režim bo vzpostavljen z začetkom pobiranja parkirnine. Na razpolago bo pet parkirnih prostorov v modri coni s 15-minutnim brezplačnim parkiranjem.

 

 

 

 

Miloš DULAR

Podsekretar

 

 

 

 

 

mag. Jože KOBE

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam