vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Prijava podjetnikov na javni razpis Razvojnega centra za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti


Datum: 18. 10. 2016
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Vprašanje, ali je Mestna občina Novo mesto podpisnica dogovora/pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti za podjetnike, na podlagi katere se preko javnega razpisa Razvojnega centra sofinancira raziskovalna dejavnost podjetnikov.

Odgovor

Odgovor: Mestna občina Novo mesto ni podpisnica pogodbe oziroma dogovora o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti za podjetnike, prav tako tudi ni bila v preteklih letih.

 

Pripravil:

Aleš BERGER,

PODSEKRETAR ZA MLADINO

 

dr. Jana BOLTA,

VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

Nazaj na seznam