vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zamenjava azbestnih cevi v okviru projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«


Datum: 18. 10. 2016
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Ustna pobuda za zamenjavo čim večjega števila azbestnih cevi v okviru projekta hidravličnih izboljšav.

Odgovor

Projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« je skrbno načrtovan. K projektu smo pristopili z namenom, da se v čim večjem obsegu obnovi dotrajana vodovodna infrastruktura. Obseg investicije je določen v projektni dokumentaciji, za katero imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

V okviru projekta bo na območju Mestne občine Novo mesto zamenjanih 10.401 m azbestnih cevi.

 

Pripravila:

Nataša ENGEL

 

 

Dr. Iztok Kovačič,

Vodja Urada za prostor in razvoj

 

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

Nazaj na seznam