vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Izgradnja nadstrešnice pri OŠ Center


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Ponovna pobuda za izgradnjo nadstrešnice pri OŠ Center.

Odgovor

Na pobudo je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.

Nazaj na seznam