vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Prijava podjetnikov na javni razpis Razvojnega centra za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Dopolnilno vprašanje glede subvencioniranja podjetnikov iz MO Novo mesto na javnem razpisu Razvojnega centra Novo mesto za raziskovalne dejavnosti, inovacije in izobraževanja.

Vprašanje, kako bo Mestna občina Novo mesto nadomestila izpad sredstev, ki so bila namenjena sofinanciranju za raziskave, inovacije in izobraževanje podjetnikov s sedežem v MO Novo mesto. Podan je bil predlog, da se najde kakšna možnost za nadomestitev teh sredstev.

Odgovor

 

Mestna občina Novo mesto v letu 2016 preko javnega razpisa Razvojnega centra Novo mesto ni sofinancirala raziskovalne dejavnosti in inovacij ter izobraževanj za podjetnike, je pa Razvojnemu centru Novo mesto sofinancirala 7 izobraževanj iz področij marketinga, delovnih razmerij, inšpekcijskih pregledov, uveljavljanja reklamacij, garancij, spletne trgovine, prodaje.

Za leto 2017 je za financiranje inovativnih podjetniških programov načrtovanih 15.000 EUR sredstev.

 

Pripravil:

Aleš Berger,

podsekretar za mladino

Vodja urada     
dr. Jana Bolta                                                                                 dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                   Direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam