vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
16.11.2023 900-0011/2023-153 Rudolfovo sprehajališče - izvedba Tomaž Levičar Urad za razvoj in prostor
16.11.2023 900-0011/2023-152 Označitev mestnih sprehajališč Tomaž Levičar Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
05.10.2023 902-0030/2023-117 Skupnostne elektrarne za občane Tomaž Levičar Urad za razvoj in prostor
05.10.2023 902-0030/2023-116 Otroško igrišče ob gradu Grm Tomaž Levičar Urad za družbene dejavnosti
05.10.2023 902-0030/2023-115 Kadri Vrtca Pedenjped Tomaž Levičar Urad za družbene dejavnosti
05.10.2023 902-0030/2023-114 Košnja Kozinovega vinograda in prenova zidanice Tomaž Levičar Urad za razvoj in prostor