vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-71 Vprašanje in predlog glede izgradnje Kanalizacije v Žihovem selu – Otočec


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Krajani Žihovega sela so se že večkrat obračali na vodstvo KS Otočec in tudi na zborih krajanov so izpostavili za njih pomembno vprašanje: Kdaj bo urejena oz. zgrajena kanalizacija v vasi Žihovo selo? Glede na to, da je vas v neposredni bližini Dolenje vasi (oddaljena približno 500 metrov) krajani predlagajo, da se kanalizacijo zgradi istočasno, ko se bo urejala v Dolenji vasi, tudi v Žihovem selu in se naveže na isti kanalizacijski vod do čistilne naprave Otočec. Krajani so zainteresirani, da se spelje javni kanalizacijski vod, kar bo za njih dolgoročno cenejša rešitev kot gradnja individualnih  čistilnih naprav.

Postavljam vprašanje,  če se bo kanalizacija v vasi Žihovo selo lahko navezala na kanalizacijo v Dolenji vasi, kanalizacijski vod pa bo speljan v čistilno napravo Otočec.

kanalizacija v Žihovem selu.pdf

Odgovor

V skladu z obstoječo Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17; v nadaljevanju: Uredba) naselje Žihovo selo ni predvideno za obvezno opremljanje z javnim kanalizacijskim sistemom, ravno tako ni predvideno v osnutku sprememb in dopolnitev Uredbe.

Zaradi tega trenutno tam ne predvidevamo navedene izgradnje.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam