vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-85 Ureditev kolesarske steze NM-vas Krka- Žihovo selo-Otočec


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

V kateri fazi je izgradnja kolesarske steze NM-vas Krka-Žihovo selo-Otočec? Kolesarska sezona je pred vrati, pa se še nič ne dela. Kdaj se bo začelo to kolesarsko povezavo urejati?                                                             

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je pripravila projektno dokumentacijo za izvedbo. Trenutno smo v fazi odkupa zemljišč. Kolesarska povezava Krka- Žihovo selo je del državne daljinske kolesarke mreže, zato je bila projektna dokumentacija predana Direkciji RS za infrastrukturo, ki bo vodila nadaljnje postopke (recenzija, razpis, gradnja…..). Pričakujemo, da bo projekt na direkciji prioritetno obravnavan in izveden v roku dveh let.  

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam