vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019 -112 Gasilski dom Otočec


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Svet KS Otočec si je v mandatu 2014-2018 zelo prizadeval urediti lastništvo kulturnega in gasilskega doma v Šentpetru na Otočcu, ki sta postavljena na zemljišču, ki je v lasti Športne unije Slovenije. Zanima nas nadaljnji potek dogovorov med Mestno občino Novo mesto in Športno unijo Slovenije. Kakšne so trenutne aktivnosti MONM v zvezi z urejanjem lastništva kulturnega in gasilskega doma Otočec? 

112.pdf

Odgovor

Med Športno unijo Slovenije in Mestno občino Novo mesto dogovor glede lastništva kulturnega in gasilskega doma v Šentpetru na Otočcu ni bil sklenjen. Zato bo Mestna občina Novo mesto v najkrajšem možnem času zoper Športno unijo Slovenije sprožila ustrezen sodni postopek. 

 

 

Pripravili:                                                        

 

Ana Avsec

podsekretarka - občinska pravobranilka

 

 

Katarina Petan                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                            direktorica

Nazaj na seznam