vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-167 Obnova lesenega mosta v Šentpetru na Otočcu


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Vprašanje kaj je z obnovo lesenega mosta v Šentpetru? Zakaj se kljub opozorilom krajanov na dotrajanost in uničenost mosta nič ne zgodi? Zasledila sem, da je MONM  letos avgusta izvedla javni razpis za obnovo mosta, a ga je nato razveljavila. Ocenjena dela so bila okoli 100.000 eur. Kaj sledi sedaj? Na kateri točki je obnova mosta obstala? Kdaj lahko krajani Otočca pričakujejo urejeno in varno cestišče na lesenem mostu?

Odgovor

Na Mestni občini Novo mesto vemo za poškodbo lesenega mosta v Šentpetru na Otočcu. Začeli smo postopek za sanacijo. Prvo javno naročilo je bilo žal neuspešno, pri drugem zbiranju ponudb pa smo uspeli dobiti izvajalca. Dela  se bodo  začela izvajati v januarju  2020.

 

Pripravil:

 

 

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam