vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-168 Vzdrževanje in upravljanje Športnega parka Pluska Otočec


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Športno društvo Šentpeter-Otočec se že od januarja 2019 s KS Otočec pogovarja in dogovarja glede upravljanja in vzdrževanja tega športnega parka. Ko sem se z vprašanjem na to temo obrnila na MONM sem dobila odgovor, da je vse v dogovoru med športnim društvom Šentpeter in predsednikom KS Otočec.

Po večkratnih sestankih se je športno društvo s KS Otočec junija 2019 uspelo dogovoriti, da bodo v letu 2019 vzdrževali in upravljali športni park Pluska. Ker KS Otočec ni pripravila nobene pogodbe, sem v imenu društva pripravila pogodbo za vzdrževanje in upravljanje športnega parka za leto 2019. Žal je še danes, sredi novembra nepodpisana s strani KS Otočec, kljub temu, da že od pomladi Športno društvo Šentpeter-Otočec ureja, kosi in čisti Športni park Pluska. Občina za vzdrževanje parka nameni KS Otočec 4000 eur, Športno društvo Šentpeter je za svoje dosedanje delo v začetku novembra  prejelo le del teh namenskih sredstev v znesku 2.000 eur.

Otočani smo si želeli športni park, štiri leta smo ga gradili, vsa dela še niso končana. ker želimo, da Športni park služi svojemu namenu in ne želimo, da se športne površine zanemarijo in zarastejo, ampak, da se redno in sproti vzdržujejo, so člani športnega društva Šentpeter  na lastno iniciativo in še brez doseženega dogovora o vzdrževanju parka zgodaj spomladi začeli vzdrževati Športni park Pluska v velikosti 12.000 m2.

Športno društvo se s svojim požrtvovalnim delom v športnem parku obnaša kot dober gospodar, zato prosim, da občina prisluhne krajanom Otočca, ki si želijo, da bi športno društvo Šentpeter-Otočec tudi v prihodnje upravljalo in vzdrževalo športni park Pluska Otočec.

Naj razložimo: Športno društvo Šentpeter-Otočec je bilo ustanovljeno septembra 2018 z namenom, da bi upravljali s Športnim parkom Pluska-Otočec in skrbeli za športno in rekreativno dejavnost vseh krajanov Otočca, kar sledi tudi sodobnim trendom v družbi. Društvo združuje vse štiri nogometne klube iz Otočca. za svoje delovanje potrebujejo prostor, idealna lokacija je športni park Pluska Otočec, ki ima ustrezne športne površine.

Člani društva želijo Športni park Pluska Otočec vzdrževati in upravljati tudi v prihodnjih letih, seveda  za ustrezno denarno protivrednost.  

Odgovor

Mestna občina Novo mesto krajevni skupnosti namenja finančna sredstva, ki jih je le ta dolžna namensko porabiti. Krajevna skupnost Otočec in Športno društvo pa morata odnose medsebojno urediti s pogodbo.

 

 

Pripravila:

 

Petra Budja

 

                                                                                                                          

Katarina Petan

                                                     

  vodja urada

 

dr. Vida Čadonič Špelič

 

direktorica

Nazaj na seznam