vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-214 Ureditev krožnega obračališča in parkirišč za avtobuse pri Kmetijski šoli v Sevnem in ureditev pločnika


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Zaradi pereče vsakodnevne nevarnosti in zaradi skrbi za varnost otrok – dijakov, dajem pobudo za ureditev krožnega obračališča za avtobuse pri Kmetijski šoli na Sevnem. Potrebno je urediti tudi parkirišča za avtobuse (pogosto jih pride pet ali šest), parkirani so na cesti. Stanje na terenu zgleda prav grozljivo: avtobusi vozijo do šole en za drugim, vzvratno obračajo, vmes vozijo še stanovalci Sevnega in Trške gore, kupci trgovine Zrno, cesto prečkajo dijaki. Take neurejene razmere so skrajno neprimerne za današnji čas, ko je varnost otrok na prvem mestu. Prav tako je potrebno urediti še pločnik od Kmetijske šole Sevno proti Trški gori in poskrbeti za varnost osnovnošolcev OŠ Otočec, ki hodijo v takih nevarnih razmerah na šolski avtobus.

priloga 6.pdf

Odgovor

K reševanju bomo pristopili v letu 2020 s pripravo in izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev dela šolske poti, krožišča in avtobusnega postajališča za več vozil.

 

Pripravil:

                          Gregor Muhič                                                                       

       strokovni sodelavec za mobilnost                                                           

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam