vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-215 Varno odlaganje otrok pri OŠ Šmihel


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

V letu 2020 se bo nadaljevalo urejanje Šmihelske ceste. Ali se bo v tem sklopu poiskala tudi trajna rešitev za »varno odlaganje otrok pri OŠ Šmihel«? Veliko staršev pripelje otroke do šole. Zapeljejo pred rampo (če je zaprta) ali na dovoz pred garažo sosednje hiše, otroka spustijo iz avtomobila in vzvratno peljejo nazaj na cesto. Ostali otroci, ki hodijo po tem pločniku v šolsko garderobo, so ogroženi, sploh v mraku in ob slabem vremenu. Predlagamo, da se zaradi varnosti otrok poišče trajna rešitev za varno odlaganje otrok pred OŠ Šmihel. Potrebno je urediti primeren prostor, kjer bi starši otroka (ki gre že sam v garderobo) lahko varno spustili iz avtomobila in bi bili umaknjeni z glavne ceste. Morda bi bila možna rešitev polkrožno obračališče pred telovadnico šole. 

priloga 7.pdf

Odgovor

Trajna rešitev za varno odlaganje otrok se bo izvedla v 1. fazi rekonstrukcije in novogradnje obvoznice Šmihelska cesta.

 

Pripravil:

                        Gregor Muhič                                                                         

            strokovni sodelavec za mobilnost                                                      

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam