vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-18/2020–301 Obnova lesenega mosta pri Gradu Otočec


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Svetniška pobuda za obnovo lesenega mosta, ki povezuje parkirišče pred gradom Otočec z gradom. Lesen most, je v zelo slabem stanju. Ograja je čisto uničena, zato na obeh straneh mosta ob ograji stojijo znaki CGP-ja, da se obiskovalci ali mimoidoči ne bi naslanjali na ograjo, ker bi se le-ta lahko podrla. Tudi lesene deske na cestišču mosta so dotrajane in zelo uničene, zato so potrebne menjave. Grad Otočec je spomenik kulturne dediščine, ki je danes preurejen v elitni nastanitveni objekt. Zato mora biti primerno urejen tudi dostop do takega objekta. Prosim vas, da zaradi varnosti čimprej pristopite k obnovi tega dela mosta pri gradu Otočec. Hvala in lep pozdrav. Vesna Barborič

Odgovor

Obnova lesenega mostu pri gradu Otočec je predvidena v začetku leta 2021. Trenutno je v objavi javni razpis za izbor izvajalca del.

 

Pripravil:                                                                                                            

Igor Tomažin                                                                                       Špela Bele Zatežić

Strokovni sodelavec VII/2-II – za promet                        Vodja oddelka za investicije po pooblastilu

                                                                                         št. 1000-22/2017-40 (409) z dne 28.2.2020

 

 

 

Dr. Iztok Kovačič                                                                            Dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam