vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 348 Pobuda za dodatne prostore za potrebe vrtca pri OŠ Otočec


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Najprej moram pohvaliti prizadevanja občine in župana za gradnjo novega vrtca na Otočcu, ki ga krajani Otočca nestrpno pričakujemo. Menda je zanimanje za vrtec Otočec zelo veliko, zato se že kaže, da bodo 3 oddelki za vrtčevske otroke verjetno premalo. Zato predlagam, da se v okviru novega prizidka pri OŠ Otočec še dve učilnici namenita za prostore oz. potrebe vrtca, v zameno za te prostore, pa se uredijo podstrešni prostori šole za namen zbornice in knjižnice. 

Odgovor

Glede na demografske kazalnike okoliške populacije smo v fazi projektiranja izvedli racionalizacijo projekta. Odločili smo se, da bodo v spodnjih prostorih dograjenega objekta trije oddelki vrtca, v prvem in drugem nadstropju pa po tri dodatne učilnice s spremljajočimi prostori za potrebe šole. Prvotno je bilo podstrešje namenjeno samo opremi za hlajenje in ogrevanje.

V fazi izvedbe smo rahlo spremenili osnovni načrt, tako da smo podstrešni prostor dvignili za 80 cm ter na ta način pridobili možnost za dodatne prostore (knjižnico, zbornico).

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Pavle Jenič                                                                                                       

podsekretar za investicije                                                                                 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam