vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 349 Pobuda za ureditev parkirnih prostorov v Športno-rekreacijskem parku Pluska Otočec


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Pobuda, da se v Športno-rekreacijskem parku Pluska uredijo parkirišča, ki bodo služila za potrebe uporabnikov športnega parka in hkrati tudi za potrebe OŠ Otočec. Lokacija je v neposredni bližini OŠ Otočec (oddaljena cca 100 m od šole). V idejnem projektu ŠRC Pluska je predvidenih 70 parkirnih mest. Parkirišča bi služila za uporabnike rekreacijskih površin in hkrati tudi za parkiranje zaposlenih na OŠ Otočec (šola bo imela premalo parkirnih mest, ko bodo zaposlili še vzgojitelje ob odprtju novega vrtca), na razpolago bodo krajanom, ko bodo otroke pripeljali v šolo, uporabljali jih bodo lahko ob govorilnih urah in ob raznih dogodkih šole. S strani župana g. Gregorja Macedonija je bila ob pričetku urejanja ŠRC Pluska dana obljuba, da bo Mestna občina uredila parkirne prostore v ŠRC Pluska, ko se bo začela gradnja vrtca pri šoli. 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto gradi vrtec in prizidek šole na Otočcu. V sklopu dozidave je  predvidenih 31 dodatnih parkirišč, od tega dva za invalide, do katerih bo dostop preko posebnega dostopa z glavne ceste.

V kolikor v KS Otočec ocenjuje, da bi poleg teh parkirišč potrebovali še dodatna v neposredni bližini Rekreacijskega centra Pluska, se lahko prihodnje leto prijavijo na poziv za sofinanciranje projektov krajevnih skupnost MONM.

 

 

Pripravili:

                                                                                                   

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam